Hva betyr miljøvennlig for Oh! my Car?


Vaskemidlene vi bruker er laget av 100% naturlige ingredienser! Det betyr at de ikke gjør skade på miljøet.

  1. Ingen farlige løsemidler og ingrdienser i vanskemidlene vi benytter.
  2. Ettersom det trengs svært lite vann (kun ca.1.5L) for en bilvask, spares store vannressurer sammemlinkenet med tradisjonell bilvask.
  3. Siden så lite vann brukes, blir det heller ikke store vannmengder der bilen står parkert.
  4. Vi benytter ingen maskiner og på den måten sparer vi strøm.
  5. Det benyttes ingen maskiner og på den måten sparer vi strøm.
  6. Fordi det ikke er noen ventetid, får du mer effektiv rengjøring av oss.
Oh! my Car