Oh! my Car AS - Avtalevilkår & Personvernerklæring


Nøkkel og alarm

Det er kundens ansvar at Oh! my Car får tilgang til bilen for utførelse av tjenesten. Nøkler kan leveres til oss hvor bilen er parkert, på det tidspunkt (eller like før) det er avtalt av bilen skal vaskes. Alternativt kan bilen låses opp og -igjen via app hvis den støtter dette. Kunden må påse at eventuell alarm er deaktivert. Selskapet tar ikke ansvar for eventuelle konsekvenser ved eventuell utløst alarm, uansett årsak. Dersom det kun et bestilt utvendig vask, kan bilen være låst og vi trenger ikke nøkler (men alarmen må være deaktivert).

Kundens deltakelse og samarbeid (involvering)

Kunden skal opplyse om spesielle omstendigheter som Selskapet må ta hensyn til ved utførelsen av Tjenesten. Kunden må i rimelig grad rydde løse gjenstander før Tjenesten utføres. Bilen skal være brukt normalt og ikke være ekstremt skitten (f. eks. gjørme, sand og jord, dyrehår, oppkast, avføring etc.).

Taushetsplikt

Alle ansatte i Selskapet har undertegnet en konfidensialitetsavtale som ikke tillater dem å dele opplysninger om Kunden eller hans/hennes personlige forhold som de har blitt kjent med. Selskapet vil ikke utlevere Kundens opplysninger til noen tredjeparter, unntatt de partene hvis bidrag til levering av Tjenesten er uunnværlig. Til tross for det foregående har Selskapet rett til å opplyse om Kundens kontaktinformasjon der slik opplysning er nødvendig i henhold til lov, forskrift eller pålegg utstedt av offentlige myndigheter.

Forsinkelser og mangler

Dersom det skulle oppstå forsinkelse fra Selskapets side, står kunden fritt til å utsette, eller å kansellere oppdraget. Tilsvarende forbeholder Selskapet seg retten til å kansellere oppdraget ved forsinkelser forårsaket av kunden.

Force majeure

En force majeure-begivenhet betyr at en part ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen forårsaket av en hindring utenfor sin kontroll, som den ikke kunne ha tatt hensyn til ved Avtalens inngåelse, og hvis konsekvenser det ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overvunnet. Selskapet er ikke ansvarlig for tilfeller av forsinkelse eller forhold der Selskapet ikke kan levere på grunn av force majeure, for eksempel streiker, opprør, naturkatastrofer, strømbrudd eller mangelfull telefondekning.

Avbestilling

Timebestilling er bindende og må avbestilles 24 timer før avtale for å unngå avbestillingsgebyr. Dersom bilen ikke befinner seg på avtalt sted til avtalt tid, blir kunden belastet for oppdraget. Ved manglende bilen på avtale sted eller bestilleren av timen belastet for avtalen.

Om vår personvernerklæring

Vår personvernerklæring forklarer hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger fra deg. Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP- adresse og handlehistorikk. All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Oh! my Car AS er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med norsk lov. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes. Vi tar ditt personvern alvorlig. Du skal ha tillit til oss og at vi behandler dine personopplysninger korrekt. I denne personvernerklæringen forklarer vi deg hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Ved å ta i bruk våre tjenester som tilbys via ohmycar.no, samtykker du til at vi samler inn og bruker dine personopplysninger slik det fremgår av avtalen mellom deg og oss. Vårt grunnlag for å behandle dine opplysninger er samtykket fra deg. Vi samler informasjon om deg for å kunne gi deg målrettede tilbud som er relevante for deg. Dine data er trygge og brukes kun av oss til det vi oppgir i denne erklæringen.

Samtykke

Vi kontakter ingen uten at de aktivt har oppgitt samtykke til å motta informasjon. Et slikt samtykke ber vi om i skjemaet vi bruker dersom du ønsker å motta et tilbud – eller bestiller noe i bestillingsløsningen. Dette samtykket kan du til enhver tid trekke tilbake ved å sende en epost til hello@ohmycar.no

Vår bestillingsløsning

Når du bestiller våre tjenester via vår bestillingsløsning, samtykker du også til at vi lagrer dine personopplysninger som navn, epost, telefonnummer, bilskilt samt hvilken tjeneste du har bestilt, på våre systemer. Dette er nødvendig for å kunne opprette et kundeforhold og levere tjenesten du har bestilt. Ved å benytte våre tjenester, samtykker du samtidig til våre vilkår.